Ceník

Další zpracovatelé

Nahrané přílohy jsou uloženy ve službě Microsoft Azure

Jako úložiště pro nahrávání a stahování příloh je využit produkt Blob Storage

Osoby podílející se na vývoji Aplikace

Milan Prikner (IČ: 76491285)

Libor Zajíček (IČ: 71368086)

Jiří Franc (IČ: 06236413)