Kontakty na technickou podporu

Technickou podporu lze poskytovat jen na kontakty uvedené ve smlouvě nebo na další kontakty, které byly na žádost partnera přidány.

Těmto konktaktům je také zřízen účet na portálu helpdesku https://kompassnet.freshdesk.com, kde mohou zadávat a sledovat stav svých požadavků.

Požadavky lze také zasílat na email info@kompassnet.cz. Tyto požadavky budou také zaznamenány na helpdesku a bude je moci zobrazit po přihlášení na portálu helpdesku.