Zprovoznění nových Služeb dle definice ze smlouvy

Ceník platný od 1.1.2018

Nová organizace

roční poplatek za Služby, minimálně však 7.800 Kč

Konzultace/Nastavení Aplikace pro zřízení nové pobočky organizace

6.500,- Kč

Konzultace/Nastavení Aplikace pro 1 novou službu

4.500,- Kč

Konzultace/Nastavení Aplikace pro 1 nový program

1.700,- Kč

Konzultace, technická podpora

Ceník platný od 1.1.2018

Technická podpora dle definice ze smlouvy

500,- Kč za každou započatou hodinu nad rámec rozsahu dle smlouvy