Aktualizace Aplikace k 20.09.2020

Aktualizace včetně roadmapy je od 1.10.2020 dostupná zde.

Oprava chyb Aplikace k 07.09.2019

Správně se zobrazuje přenastavené datum a datum vytvoření u dokumentů vložených k rodině.

Opraveno načítání typů činností pro filtrování v reportech. Filtr si pamatuje nyní vybrané činnosti a správně se zobrazují již při prvním načtení.

Aktualizace Aplikace k 10.08.2020

Zájemce v pořadníku zpět do aktivních zájemců

Zájemce v pořadníku lze zpět vrátit do aktivních zájemců přes volbu "obnovit jednání"

Anonymní jednorázoví klienti

Anonymní jednorázoví klient lze uložit při volbě možnosti způsobu kontaktu "bez určení"

Skupinové činnosti

 • Přidána pole pro způsob kontaktu a místo činnosti
 • Počet (přítomných) účastníků v seznamu skupinových činností zobrazuje místo 0 správné číslo.
 • Datum poslední činnosti v seznamu klientů zohledňuje i skupinové činnosti.

Ukládání konceptu činnosti rodiny

Hláška vyskakující při každém uložení konceptu činnosti se zobrazí jen při prvním uložení a pak již uživatele neobtěžuje. V případě, že by se koncept přestal ukládat, hláška bude i nadále vyskakovat každých 12 vteřin.

Aktualizace Aplikace k 22.06.2020

Reporty činností rodin

Vylepšili jsme report činností v detailu rodiny a souhrnných reportů činností rodiny

 • Přidali jsme filtr na místo činnosti, způsob kontaktu a formuláře zadání činnosti (činnost rodiny, sledovaná činnost, skupinová činnost)
 • Vyfiltrované činnosti lze také stáhnout do PDF nebo XLS

Místo činnosti

Pro organizace s více projekty můžeme nyní přizpůsobit pro každý projekt číselník místa činnosti.

Aktualizace Aplikace k 24.05.2020

Typ dokumentu v činnostech

V činnostech lze nyní připojit dokument s nastavením jeho typu a při vložení dokumentu pro rodinu nebo zájemce lze přenastavit datum dokumentu.

Datum dokumentu rodiny a zájemce

Při vložení nového dokumentu rodiny/zájemce lze změnit datum dokumentu.

Spolupracující organizace

Nyní lze pro rodinu ukončit spolupracující organizaci.

Úprava času činnosti zájemce

Nešel upravit čas činnosti zájemce. Opraveno.

Hlídání čerpání respitu

Aktivace hlídání čerpání respitu

Pro aktivaci hlídání respitů je třeba ke každému dítěti, u kterého se má hlídat, nastavit hlídacího psa. Defaultně se nabízí max. počet 14 dnů, které lze v nastaveném období čerpat. Celková čerpaná částka se (zatím) nehlídá.
Tento hlídací pes pak počítá dny, ve kterých má toto dítě zadanou činnost, které se účastnilo. Započítává jen typy činností, které jste chtěli přidat do tohoto hlídání.\

Zadání činností

Hlídané činnosti lze zadat jako uskutečněnou činnost rodiny, sledovanou činnost rodiny nebo skupinovou činnost.
U každé respitové činnosti se nabízí také čerpaná částka. Toto pole můžete využít, pokud chcete sledovat celkovou výši čerpání příspěvku.
U sledované činnosti doporučujeme přiložit typ dokument "žádost o respit". Do pole název dokumentu vyplňte číslo žádosti a do text/obsah dokumentu případně poznámky, proč byl např. max. příspěvek navýšen. Tato pole z prvního vloženého dokumentu činnosti se objeví v exportu. Tato pole můžete samozřejmě využít v souladu se svými vnitřními metodikami.
U sledované činnosti je možné využít vícedenní respit. U skupinových činností, kdy jde např. o týdenní pobyt, který pořádá vaše organizace, je třeba každý den zadat samostatně. Nicméně lze k tomu využít kopírování činnosti, které vám usnadní zadávání např. vícedenních pobytů.

Reporty

Přehled čerpání respitů pak najdete pod Reporty -> Hlídací psi.
Hlídací psi jsou rozděleni do záložek podle typů.
Hlídací psi můžete také filtrovat podle období a toho, zda jsou/nejsou aktuálně aktivní. Po přenastavení filtru se vrátíte do první záložky, je třeba tak případně zpět překliknout na typ, se kterým aktuálně pracujete.
Při 1. vstupu je filtr nastavený na aktivní hlídací psi platné alespoň po část aktuálního roku.

Export čerpání respitů

V záložce respitů v reportech hlídacích psů najdete také možnost exportovat do XLS podrobný rozpis čerpání.
Export obsahuje pouze osoby, jejichž hlídací pes byl platný alespoň den v zadaném období a činnosti, které se uskutečnili v rámci tohoto období
Soubor obsahuje tyto sloupce:

 • Kód složky, Jméno dítěte, Jméno pěstounů, Klíčový pracovník: základní údaje o osobě, která příspěvek čerpala
 • Respit od - (do), Celkový počet dnů:: den/dny, kdy se respit uskutečnil a jejich počet
 • Čerpáno v rozhodném období od - (do): Pro případ, že vícedenní činnost zasahuje mimo vyfiltrované období, jsou zde uvedeny dny a jejich počet, kdy došlo k čerpání jen v rámci tohoto období.
 • Typ formuláře činnosti: sledovaná = mimo organizaci x Interní = v rámci organizace
 • Typ činnosti, Upřesnění: Název a upřesnění typu činnosti
 • Částka: Výše částky v Kč zadané v činnosti
 • Žádost - název, Žádost - text: Název a text z dokumentu typu žádost o respit nahraný v činnosti. Exportuje pouze první vložený dokument na dané činnosti.
Aktualizace Aplikace k 10.05.2020

Nová pole v anonymních klientech

V jednorázových i vracejích se anonymních klientech je nyní možné vyplnit "kontakt přes". Je to stejný číselník, jaký se nabízí i v zájemcích. Zapnuto pro všechny organizace.

V jednorázových klientech je také možné vyplnit pro statistické účely obec bydliště. Tuto funkcionalitu vám zapneme na vyžádání.

Vícedenní sledovaná činnost

Pokud jste si nechali zapnout funkci sledované činnosti pro rodinu, můžete nyní zadat vícedenní činnost jako jeden záznam.

Doprovázející organizace mohou ve sledované činnosti po výběru typu činnosti "rspit", vyplnit navíc čerpanou částku v Kč.

Spolupracující organizace

Nyní lze pro rodinu vložit více platných záznamů pro jeden typ spolupracující organizace.

Aktualizace Aplikace k 16.4.2020

Report rodin a jejich zařazení do programu

Zpřehlednili jsme report složek rodin.

Počty osob (dospělí x dítě, muž x žena) jsme přesunuli pod tlačítko "přehled osob"

Navíc je zde také dostupný rozpad podle věku osob. Věkové intervaly 0 - 1, 1 - 3, 3 - 6, 6 - 11, 11 - 15, 15 - 18, 18 let a více lze na požádání na helpdesku změnit a nastavit je tak, aby vyhovovaly přímo vaší organizaci.

Oprava chybného ukládání sledované činnosti (externí činnost / činnost jiných organizací)

Po uložení činnosti se apliakce zablokovala a činnost se nakonec neuložila. Tato chyba je opravena

Oprava nastavení hesla pracovníkovi

V nastavení v detailu pracovníka lze již bez problémů nastavit pracovníkovi nové heslo, pokud si nepamatuje své předchozí nebo se mu nedaří jemu samotnému si ho změnit.

Aktualizace Aplikace k 10.3.2020

Formátovaná poznámka u jednorázových anonymních klientů

Doplněno formátování pro zápis a poznámku u jednorázových anonymních kontaktů

Neomezená délka upřesnění činnosti

Nyní lze do pole upřesněnění typu uskutečněné činnosti rodiny vložit libovolnou délku textu.

Mazání hlavní i vedlejších osob

Můžete již sami bez nutnosti kontaktování helpdesku vymazat osoby ze složky rodiny.

Osoba ale nesmí být zařazena do žádného programu, přidána na žádné činnosti, hlídacím psu apod.

Vymazáním osoby musí být také zajištěna konzistence dat podpisu smlouvy. Nelze se vymazáním osoby dostat do situace, kdy by se změnil datum 1. podepsané smlouvy.

Uzavření smlouvy

Pro organizace doprovázející pěstouny jsme změnili text "uzavřel(a) smlouvu o poskytování služby" na "uzavřel(a) dohodu o výkonu pěstounské péče".

Pro organizace ZDVOP jsme změnili text "uzavřel(a) smlouvu o poskytování služby" na "datum a čas přijetí" s možností zadat datum i čas přijetí dítěte.

Pro ostatní organizace se nic nemění.

Pokud vám změna nevyhovuje, kontaktujte helpdesk, změníme text, jak vám vyhovuje.

Aktualizace Aplikace k 8.3.2020

Změna hesla samotným uživatelem

Každý pracovník si nyní může nastavit své vlastní heslo v Kapsář -> Moje karta -> Změnit heslo

Vedoucí pracovníci nebo ti, kteří k tomu mají oprávnění, mohou každému pracovníkovi nastavit heslo nové.

Adresa činnosti

Nyní lze do činnosti rodiny zadat adresu, kde se činnost uskutečnila. V případě, že tuto funkcionalitu chcete zapnout, kontaktujte helpdesk.

Nové rozdělení anonymních klientů

Rozlišujeme nově anonymní klienty jako jednorázoví a vracející se.

Jednorázoví anonymní kontakt = jedna činnost

Vracející se kontakt = karta + individuální nebo skupinové činnosti

V případě, že tuto funkcionalitu chcete zapnout, kontaktujte helpdesk.

Vlastní indikátory fyzických osob

Nyní lze nastavit pro každou službu vlastní indikátory u fyzických osob.

Může se jednat o číselníky, zaškrtávátka nebo textová pole.

V případě, že tuto funkcionalitu chcete zapnout, kontaktujte helpdesk.

Vlastní formáty spisu

Nyní je možné si pro každou službu definovat vlastní kódy spisů. Pokud vám aktuální formát číslování nevyhovuje, kontaktujte helpdesk.

Nápověda pro typy činností

Pro typy činností lze nyní definovat nápovědu, která se zobrazí při zadávání činnosti. Pokud chcete doplnit tuto nápovědu pro pracovníky, kontaktujte helpdesk.

Aktualizace Aplikace k 3.3.2020

Automatické ukládání činnosti rodiny

Jakmile nyní začnete zadávat činnost rodiny, automaticky se vám začne ukládat jako koncept.

Určitě to použijete v případech, kdy vypadne internet, omylem si zavřete okno prohlížeče nebo když by Therappic neočekávaně selhal.

 • Vytváří se vždy pouze jeden koncept pro rodinu a pracovníka. Můžete tedy vyvolat jen koncept, který jste sami vytvářeli.
 • Pokud máte nějaký koncept rozpracovaný, najdete ho v seznamu činností té konkrétní rodiny.

Jiná evidovaná činnost rodiny

Nyní můžete na rodiny zadávat činností, které se s klienty odehrály mimo vaší organizaci, ale potřebuje o nich mít přehled.

 • Tyto činnosti se zohledňují v hlídacích psech rodiny.
 • Funkci jsme automaticky zapnuly pro organizace doprovázející pěstouny.
 • Pokud tuto funkci nebudete mít zapnutou, ale máte pocit, že byste tuto funkci mohli využít, klidně nás kontaktujte, rádi vám vše vysvětlíme blíž.

Nová přístupová práva

zrevidovali jsme zabezpečení a nasadili přesnější správu přístupových roli.

 • Nyní si můžete navolit vlastní přístupová skupiny a lépe tak oddělit např. to, kdo může záznamy prohlížet, kdo je může upravovat a kdo zas archivovat či mazat.
 • Pokud byste chtěli více oddělit to, kdo z pracovníků má k čemu přístup, kontaktujte nás, provedeme vás nastavením nových přístupových skupin.
 • Kontaktujte nás i v případě, kdyby někomu z pracovníků chyběl přístup, který má mít. V příloze najdete to, jak jsou nyní práva v aplikaci pro vás defaultně nastavena.

Kopie skupinové činností

Při zkopírování skupinové činností se vám nyní zkopírujte kromě základních informací i všichni účastníci, což jistě oceníte při zadávání vícedenních akcí.

Další drobné opravy a úpravy

 • Vložení činností do minulosti opraveno.
 • Přejmenovali jsme položku Hlavní cíl ve složce rodiny na Téma spolupráce. Víc to podle nás vystihuje to, k čemu je položka určená a navíc si tím děláme půdu pro individuální plánování, na kterém už pracujeme.
 • Sjednotili jsme pořadí jména a příjmení osob při zadávání osob a v detailu karty.
 • Opravili jsme chybné generování kódu spisů a zpětně je opravili
 • Můžete nyní zadat délku zrušené činností 0 min. To využijete pokud si nechcete evidovat, jak dlouho jste zrušením činností trávili svůj pracovní čas, ale i tak chcete informaci o zrušené činností evidovat.
 • Datum nebo rok narození je nyní povinná položka pro klienty se smlouvou. Navíc v detailu karty se nyní na základě tohoto data nebo roku zobrazuje aktuální věk osob.
 • Při zadání nové činností je předvybraný způsob kontaktu "bez bližšího určení"
Aktualizace Aplikace k 6.1.2020

Souhrnné reporty pracovníků pro vedoucí pracovníky

V menu Pracovníci přibyly nové souhrnné reporty.

 • složky klientů: grafy a seznam klíčových a spolupracujích pracovníků rodin
 • úvazky: report úvazků ke konkrétnímu dni rozdělených podle služeb a programů

Nové přehledy v Kapsář -> Moje karta

V menu Kapsář -> Moje karta najdete nové přehledy po kliknutí na menu vlevo.

 • Měsíční přehledy činností pracovníka: seznam + agregovaný souhrn rozdělený podle přímé práce, ve prospěch klienta, zrušených a ostatních činností
 • Přehled složek klientů: seznam složek klientů, kde je pracovník přiřazen jako klíčový nebo jako spolupracující pracovník

Vylepšené reporty zájemců

Reporty zájemců byly doplněny o grafy s rychlým přehledem o počtu a stavu zájemců.

V reportech nyní najdete:

 • Roční přehled počtu zájemců, důvodů odmítnutí a 1. kontaktů přes
 • Zobrazení toku zájemců v rámci zvoleného období s možností vyfiltrování činností

Vícedenní vzdělávání

Nově rozlišujeme jednodenní a vícedenní vzdělávání.

Všechny dosud zadané vzdělávání jsme převedli jako jednodenní.

Vzdělávání může také konkrétní pracovník editovat a mazat z detailu tohoto vzdělávání.

Úkoly v činnosti rodiny

Při zadávání nové činnosti rodiny lze rovnou zadat úkoly, které se budou automaticky vázat na tuto rodinu a vybrané pracovníky.

Pdf živý náhled bez nutnosti stahovat do PC

Přílohy dokumentů ve formátu pdf lze zobrazit na kliknutí bez nutnosti si soubor stahovat.

Aktualizace Aplikace k 27.11.2019

Zájemci

Zájemce najdete přesunuté v menu pod položkou "Klienti"

Zájemce lze nyní nově zařadit do pořadníku, odmítnout ho a ukončit s ním jednání

Nově je třeba při založení zájemce vyplnit datum, od kdy orgranizace eviduje tohoto zájemce. Před tímto datem nebude možné zadávat činnosti zájemce.

Historie změn zájemců lze zobrazit po kliknutí na tlačítko názvu stavu v záhlaví detailu karty zájemce. Např. na rámeček "aktivní zájemce"

Úpravy zájemců související s přidáním odmítnutých zájemců a pořadníku budou instalovány během prosince 2019.

Aktivní zájemce

Nově se při zadávání činnosti kontroluje, zda byl v té době zájemce označen jako aktivní.

Pořadník zájemců

Pokud vaše služba nemá dostatečné kapacity, lze zájemce zařadit do pořadníku.

Se zájemci zařazené v pořadníku lze následně buď uzavřít smlouvu nebo je označit jako odmítnuté.

Po dobu, kdy je zájemce zařazen v pořadníku, lze zadávat k němu činnosti.

V reportech pak bude takovýto zájemce vykazován jako aktivně zařazený v pořadníku, pokud do konce období nebyla provedena následná změna stavu (smlouva / odmítnutí).

Odmítnutí zájemci

Klienta lze také odmítnout dle § 91 odst. 3 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Na odmítnutého klienta nelze zadávat činnosti. Zájemce je třeba reaktivovat, nebo zadat činnost k datu, kdy byl ještě aktivní.

Zrušené jednání

Pro případy, kdy se naplní odmítnutí dle zákona o sociálních službách (např. zájemce se již neozve a nelze ho kontaktovat),

Na zájemce se zrušeným jednáním nelze zadávat činnosti. Zájemce je třeba reaktivovat, nebo zadat činnost k datu, kdy byl ještě aktivní.

Reaktivace zájemce

Odmítnuté zájemce a zájemce se zrušeným jednáním lze vrátit zpět do hry. Stačí změnit jejich stav

Tuto možnost využijte, pokud jste např. zrušili jednání se zájemcem, ale po měsíci se vám znovu ozval.

Reaktivace klienta nebude mít vliv na vykazování předchozích stavů. Pokud byl zájemce jednou odmítnut, bude takto v daném období vykazován.

Datum uzavření 1. smlouvy klienta

Nově evidujeme, kdy byla uzavřena 1. smlouva a kdy se ze zájemce stal klient organizace.

Při 1. zařazení rodiny do programu se toto datum nabídne jako defaultní datum zařazení.

Nastavení - Karty pracovníků

Nově se zobrazuje v detailu karty pracovníka započitatelná praxe.

V detailu karty pracovníka lze nastavit, zda má tento pracovník povinnost vzdělávání. Tito pracovníci se budou nabízet při vložení nového vzdělávání. Nyní všichni pracovníci mají defaultně nastaveno, že mají povinnost vzdělávání.

Nastavení přístupových práv nyní najdete v samostatném formuláři - prokliknete se do něj ze seznamu pracovníků přes tlačítko

V kartě pracovníků také najdete další drobné vizuální vylepšení, která zvyšují přehlednost seznamů.

Aktualizace Aplikace k 7.10.2019

Filtrování podle všech typů činnosti

V seznam všech činností lze filtrovat všechny typy činností - přímé, nepřímé i ostatní

Opravená editace činnosti jen s pracovníkem

Nyní je možné upravit činnost, kde je zaškrtnuta možnost "jen s pracovníkem". Omlouváme se za případné způsobené potíže

Report hlídacích psů

V reportu hlídacích psů je nyní přehled průběžného naplnění požadavků za období stanovené v hlídacím psu.

Aktualizace Aplikace k 24.9.2019

Pracovníci spolupracující s rodinou

V detailu rodiny lze nyní zadat spolupráci s dalšími pracovníky, tj. pracovníky, kteří nejsou klíčovími pracovníky, ale s rodinou aktivně spolupracují.

Ve filtru rodin a složek lze pak najít všechny rodiny, kde je vybraný pracovník přiřazen.

Spolupráce lze zatím jen vymazat, ale během měsíce přidáme rozšíření, kdy budete moci spolupráci ukončovat ke zvolenému datu tak, aby byl zachován archiv.

Úkoly pro rodinu

V detailu rodiny, pod odkazem v levém menu úkoly přibyla možnost zadat úkol (včetně termínu), která bude vázaná přímo na rodinu.

V seznamu úkolů v kapsáři se lze pak do detailu rodiny rovnou prokliknout.

V detailu rodiny pak v levém menu svítí počet nevyřešených úkolů pro tuto rodinu.

Úkoly v kapsáři

Úkoly, které si pracovník přiřadí sám k sobě, se nově objevují pod záložkou přiřazené.

Činnosti - zadání času do

Při zadání nebo úpravě jakékoli činnosti (zájemce, rodiny, anonymní, skupinová) lze přímo zadat čas do. Podle zadaného času se vypočte celková délka činnosti.

Zobrazení nastavení hlídacího psa

V přehledu hlídacích psů v detailu rodiny, lze nyní kliknout na tlačítko "zobrazit/skrýt nastavení".

Jde pak vidět, jak je hlídací pes nastaven tj. kdy a komu vznikají upozornění, případně úkoly.

Zvýšení velikosti jednoho nahrávaného souboru na 15 MB

Nyní lze nahrávat soubory (ne dokument, ale jednotlivé soubory) až do velikosti 15 MB.

Aktualizace Aplikace k 21.7.2019

Karta pracovníka

V menu "kapsář" najdete nyní nové podmenu "moje karta", kde si může každý pracovník zobrazit informace související s ním.

Další informace budeme postupně přidávat.

Evidence vzdělávání pracovníků

Nyní lze evidovat vzdělávání pracovníků a sledovat počet povinných hodin určených ze zákona.

Své vzdělávání může zadávat a sledovat každý pracovník sám v menu kapsář -> moje karta.

Pracovníci s přístupem do modulu "Pracovníci" si mohou zobrazit přehled vzdělávání všech pracovníků po jednotlivých rocích.

Přiřazení nového klíčového pracovníka rodiny s archivací předchozího

Při změně klíčového pracovníka klikněte v detailu klienta na upravit a vyberte možnost "nový klíčový pracovník (s archivací předchozího)"

Činnost rodiny - zadání času do

Při zadání činnosti rodiny lze přímo zadat čas do. Podle zadaného času se vypočte celková délka činnosti.

Vícenásobný výběr typů činností a pracovníků ve filtrech

Vybrané možnosti jsou nyní v rozklikávacím seznamu zvýrazněny a seznam při výběru neskáče na začátek.

Výběr toto a minulé pololetí

Předvýběr data od - do při nastavení filtrů přes možnosti toto a minulé pololetí nefungoval správně. Nyní je již opraveno.

Aktualizace Aplikace k 18.6.2019

Reporty - podrobnější rozpad počtů zájemců

Počty zájemců v reportech jsou detailněni rozpadeny mezi zájemce, kteří byli zadáni již před začátkem období a na zájemce, kteří byli vloženi až ve vyfiltrovaném období.

Reporty - činnosti rodin lze v souhrnných reportech filtrovat podle způsobu kontaktu a místa činnosti.

V souhrných reportech činností rodin lze nyní filtrovat i podle způsobu kontaktu a místa činnosti.

Aktualizace Aplikace k 11.6.2019

Přesnější zadávání činností rodin a zájemců

Pro činnosti ve prospěch klienta, které nechcete vázat na konkrétní osoby z detailu rodiny/zájemce, zaškrtněte možnost "jen činnost pracovníka". Zaškrtnutím této možnosti pak dojde k omezení typů činností jen na typ "ve prospěch klienta".

Do číselníku způsobu kontaktu přibyla možnost "bez bližšího určení". Tuto možnost využijete hlavně pro činnosti typu "ve prospěch klienta", kde je výběr způsob kontaktu irelevantní.

Kapsář - úkoly pracovníka

Na úvodní obrazovce - kapsáři - najdete nyní nejen přehled všech nesplněných úkolů, které vám někdo přidělil, ale i těch, které jste přidělili někomu vy. Můžete tak sledovat stav splnění úkolu, které jste sami vytvořili.

Aktualizace Aplikace k 6.4.2019

Seznam hlídacích psů

Pro rychlý přehled plnění podmínek zadaných hlídaců psů, najdete je všechny v menu Reporty > Hlídací psi

Drobné opravy

Nešlo nahrávat dokumenty v detailu ostatních a skupinových činností. Opraveno.

Opakované ukončení úkolu vracelo chybu 500. Úkol nyní nelze opakovaně ukončit.

Aktualizace Aplikace k 31.3.2019

Seznam notifikací

Pod zvonečkem najdete po rozkliknutí seznam svým notifikací, kdybyste se k nich chtěli později vrátit. Notifikace také najdete v menu Pracovníci > Notifikace

Generování certifikátů pro pěstouny

Z vytvořených úkolů "vygenerovat certifikát" se lze rovnou prokliknout do vytvoření dokumentu ze šablony. Kompass také rovnou tento dokument jako pdf uloží k rodině. Nemusíte ho tedy extra nahrávat.

Aktualizace Aplikace k 20.3.2019

Úprava vzhledu

Notifikace a odhlášení najdete nyní v pravém horním rohu.

Úprava filtrů v reportu rodin

Výběr období je nyní srozumitelnější a rychlejší bez potvrzování

Typy činností a pracovníci se nyní zobrazují při prvním načtení, není k tomu potřeba změna období

Seznam činností se zobrazuje správně podle zadaných kritérií

Úkoly

V kapsáři jsou nyní úkoly rozlišeny podle toho, zda se jedná o nesplněný úkol (před termínem), nebo úkol po termínu.

Mobilní přístup

Nyní můžete přistupovat do Kompassu přes prohlížeč ve vašem mobilu.

Stačí jen rozkliknout menu vpravo nahoře

Zobrazení pro mobilní zařízení budeme i nadále vylepšovat.

Úprava menu klientů

Pod menu Klienti se nyní nejdříve zobrazí seznam klientů s uzavřenou smlouvou. Odkaz na vyhledávání složek v klientech i zájemcích najdete nyní v podmenu Klientů o něco více vpravo.

Aktualizace Aplikace k 25.2.2019

Bydliště členů rodin

Lze vložit trvalé a faktické bydliště k jednotlivým členům rodiny.

Společné bydliště rodiny lze i nadále využívat.

Společné bydliště rodin lze nastavit tak, aby nebyla pro Vaší službu povinná. Napište nám, rádi Vám Kompass takto nastavíme.

Archivace bydliště

Dříve šlo adresy pouze opravovat, tzn. předchozí údaje byly přepsány.

Nyní pod tlačítkem "upravit" najdete možnost "nová adresa (s archivací předchozí)".

Nově vložená adresa se označí jako platná a předchozí se archivuje a bude zobrazená v předchozích bydlištích.

Nové adresy je takto možné přidávat jak pro rodinu, tak i pro jednoltivé členy rodiny.

Přehled činností napříč službou

V kapsáři se nyní zobrazuje přehled posledních zadaných činností.

Z kapsáře každého pracovníka si lze zobrazit i seznam všech činností tohoto pracovníka.

Tento seznam činností je i uvítací stranou v hlavním menu činností.

Seznam nyní zobrazí max. 200 záznamů. Do budoucna počítáme s klasickým stránkováním.

Oprava chyby Aplikace k 25.2.2019

Report pro rodinu

Opraveno zobrazení činností v reportu rodin. Seznam činností nyní zobrazuje jen činnosti rodiny.

Aktualizace Aplikace k 6.2.2019

Formátovaný zápis v činnosti klientů

Nyní lze formátovat i samotný zápis činnosti klientů. Všude se tak zobrazuje, jen v seznamu činností je tento zápis zobrazen jako prostý text.

Skupinové činnosti plán

V modulu činností jsou dostupné hromadné činnosti, kam lze přiřadit osoby z různých složek klientů

Zatím je možné jen vložit formátovanou poznámku. Těšte se ale na další vychytávky.

Vložení a editace činnosti je téměř totožná s tím rozdílem, že účastníky vybíráte až po uložení činnosti v detailu této činnosti.

Pokud odkaz v modulu činností nevidíte, možná k němu nemáte nastavená práva. Jednoduše si je nastavíte v nastavení pracovníků nebo nám napište na helpdesk@therappic.cz.

Aktualizace Aplikace k 4.2.2019

Vylepšená práce se složkou klientů

 • V detailu složky lze přes tlačítko upravit archivovat složku. Přesune se do seznamu archivovaných dostupný v postranním panelu.
 • Lze přidat formátovanou obecnou poznámku ke složce

Individuální plán

V postranním panelu detailu složky najdete první vlaštovku pro individuální plánování.

Zatím je možné jen vložit formátovanou poznámku. Těšte se ale na další vychytávky.

Spolupracující organizace

V postranním panelu detailu složky najdete možnost, jak vložit kontakty na jiné orgranizace, se kterými spolupracujete.

Kontakt na OSPOD, který se dříve zadával přímo v kartě člena rodiny, je třeba vložit sem. Po vložení dojde k zobrazení kontaktu i v detailu v složky.

1. kontakt přes

V kartě zájemce můžete nyní volitelně přiřadit, odkud se o vás zájemce dozvěděl.

Číselník je definovatelný pro každou vaší službu

A další drobná vylepšení

 • Máte nyní možnost si v činnosti nové rodiny pole další poznámky naformátovat.
 • Výběr typu činnosti je nyní uspořádán pod sebe. Máte možnost si typy činností, které k sobě logicky patří, seskupit do sloupců. POkud byste o to měli zájem, napište nám na helpdesk@therappic.cz.
Aktualizace Aplikace k 27.1.2019

Nový report pro zájemce

V reportu zájemců nyní najdete komplexní report počtu zájemců a jejich činností.

Vyzkoušejte

 • Kliknout na obdélníky s počty složek zájemců - podle vašeho výběru se přepočítá i report činností
 • Kliknout na obdélníky s počty činností - podle vašeho výběru se přepočítají počty seskupené podle typů a délky činností
 • Načíst si dole na stránce seznam činností, která splňují kritéria vybraných žlutých obdélníků a hlavního filtru
Aktualizace Aplikace k 2.1.2019

Nové názvosloví: místo rodin používáme pojem složka

V Kompassu nyní místo pojmu rodina používáme slovo složka. Na způsobu práce s rodinou se pro stávající organizace nic nemění. Tato změna jen nastala kvůli tomu, aby Kompass umožnil pracovat i složkami, kde je pouze jedna hlavní osoba.

Nové rozdělení reportů činností složek

V reportu činností složek (dříve rodin) nyní najdete vylepšený report. Report je nyní přehledněji a srozumitelněji rozdělený na

 • uskutečněné činnosti
 • přidruženné činnosti (nepřímá práce přidružená k hlavním činnostem)
 • zrušené činnosti

Uskutečněné činnosti pak jsou rozdělené na

 • přímou práci a
 • práci ve prospěch klienta

Práci ve prospěch klienta pak můžete ještě sledovat podle toho, zda proběhla

 • jen s vedlejšími osobami složek (např. jen s babičkou klienta/klientů)
 • jen s jinými účastníky (např. OSPOD)
 • bez osob (např. psaní zprávy)

Reporty činnosti složek zobrazují i rozdělení podle typů činností

Pokud kliknete na obdélník např. uskutečněných činností, zobrazí se vám přehled všech typů činností včetně celkoévé délky a jejich počtu.

Nezapomeňte také, že v reportech lze také měnit kritéria (kliknutím na obdélník "nastavení filtru") a můžete filtrovat podle

 • období
 • programů
 • typů činností
 • pracovníků

Reporty pro rodinu

V detailu rodiny najdete v levém menu odkaz na reporty rodin.

Reporty vypadají stejně jako souhrnné reporty pro všechny složky, jen zde najdete údaje týkající činností zadané na konkrétní rodinu.

Oprava chyby Aplikace k 11.12.2018

Nešlo označit notifikace za přečtené

Po kliknutí na notifikaci (zvoneček v menu) hlásila aplikace chybu. Nyní se správně přesměruje na detail úkolu.

Aktualizace Aplikace k 11.12.2018

Nastavení pracovníků a přístupových práv

V menu "Nastavení >> Pracovníci" najdete nový modul pro správu zaměstnanců.

Můžete nyní sami

 • Spravovat záznamy o pracovnících a jejich účty k přístupu do Kompassu
 • Spravovat jejich pracovně-právní vztahy k organizaci
 • Nastavovat jejich přístupová práva

Pracovníci

V seznamu pracovníků můžete spravovat jejich záznamy.

V seznamu aktivních pracovníků najdete tlačítko pro změnu hesla do Kompassu

V detailu pracovníka pak můžete nastavit, zda zaměstnanec

 • je aktivní - tzn. zda pro vaší organizaci aktuálně pracuje. V editaci ho lze odkšktnutím aktivní přesunout do archivu.
 • má login a heslo do Kompassu. Takoví zaměstnanci se počítají do aktivních účtů dle smlouvy a zobrazují se v Kapsáři.

Pracovní zařazení

V detailu pracovníka můžete přiřadit pracovníkovi pracovně-právní vztah:

 • pracovní smlouvu
 • DPP
 • DPČ
 • OSVČ
 • dobrovolnickou smlouvu

Doporučujeme tyto informace udržovat aktuální. Do budoucna vám to pomůže generovat přesnější pracoví výkazy a zohlednit v reportech celý fond pracovní doby.

Pokud vám chybí v číselníku nějaká pracovní pozice, napište nám na helpdesk@therappic.cz, doplníme ji.

Pracovní pozice v organizaci jsou vázány na pozici, jak ji definuje MPSV.

Nevíte, zda definování pracovních pozic využijete? Napište nám helpdesk@therappic.cz, rádi vám poradíme.

V seznamu "Dle programu" pak najdete výpis všech platných pracovně-právních vztahů seřazené podle služeb a programů napříč organizací.

Nepřehlédněte také, že v seznamech si můžete i záznamy filtrovat kliknutí na "nastavení filtru".

Přístupová práva

V detailu pracovníka vidíte, do jakých přístupových skupin patří. Kliknutím na tlačítko nastavit lze pracovníka do skupin přidat nebo odebrat.

V postranním menu si můžete také zobrazit seznam přístupových skupin a v detailu pak, jaká práva a pracovníci do ní patří.

Není vám něco kolem nastavení pracovníků, jejich účtů a přístupových práv jasné? Neváhejte nám napsat na helpdesk@therappic.cz nebo i zavolat. Je to důležitá součást zabezpečení vašich dat v Kompassu.

Oprava chyby Aplikace k 11.12.2018

Nešlo označit notifikace za přečtené

Po kliknutí na notifikaci (zvoneček v menu) hlásila aplikace chybu. Nyní se správně přesměruje na detail úkolu.

Aktualizace Aplikace k 5.12.2018

Úkoly

V detailu úkolu najdete informaci, kdo úkol vytvořil.

V kapsáři přibylo nové tlačítko pro zadání nového úkolu.

Dokumenty pro zájemce

V detailu zájemce je možné nyní zadat dokument, který není vázán na činnost.

Pokud byste chtěli přidat typ dokumentu do číselníku, napište nám na helpdesk@therappic.cz

Rozhozené zobrazení seznamů klientů, zájemců, činností, ...

Zobrazení seznamů seznamů by se již na všech zařízeních mělo zobrazovat správně. Pokud potíže přetrvávají, napište nám na helpdesk@therappic.cz

Aktualizace Aplikace k 20.11.2018

Kapsář

Úvodní obrazovka po přihlášení je nyní nově tzv. kapsář.

Zde najdete zatím seznam vašich nesplněných úkolů, ale příští rok zde najdete další informace, které vás rychle uvednou do obrazu, co se ve vaší organizaci děje.

Úkoly pro zaměstnance a notifikace

V menu pracovníci -> úkoly najdete nový modul úkolů pro pracovníky.

 • Zde si můžete zadávat úkoly sobě i jiným pracovníkům
 • Pokud někomu přiřadíte úkol, dostane ihned o tom notifikaci tím, že se mu rozsvítí zvonek nahoře vlevo v menu.
 • Navíc úkoly, které nemáte ještě splněné najdete v kapsáři
 • Úkol můžete označit za splněný z detailu úkolu
 • Splnit můžete jen ten úkol, který je přímo přiřazen vám. Pokud byste potřebovali některému z pracovníků přidat přístupové právo, aby mohl označovat za splněné všechny úkoly, napište nám.

Další plány s úkoly a notifikacemi

Máme i další plány do konce roku i na příští rok

 • Do konce tohoto roku budete moci zadávat i úkoly přímo při zadání činnosti (např. pokud máte po schůzce s klientem někomu zavolat, tak abyste na to nezapomněli)
 • Úkoly bude také možné zadávat přímo na rodiny nebo osoby z rodin
 • Během příštího roku budete také dostávat notifikace o tom, že např. některé z klientů zletilo, nebo je třeba s klientem prodloužit smlouvu a mnoho dalších
 • Pokud vás napadá, jaké další notifikace byste chtěli dostávat, určitě nám napište

Změny ve vzhledu a funkčnosti

Provedli jsme drobné úpravy ve vzhledu a funkčnosti. Dejte nám vědět, pokud by vám změna nevyhovovala.

 • Zmenšili jsme menu tak, aby se aplikace zobrazovala přívětivě i na menších obrazovkách
 • Základní seznamy zájemců, klientů, činností jsme sjednotili nejen v tom, jak vypadají. Navíc tlačítka pro detail a případně pro úpravy najdete vždy vpravo.
 • Vyměnili jsme způsob, kterým se rozšiřuje textové pole např. v zápisech činností. Při rychlém psaní by se již nemělo zasekávat psaní.

Prodloužili jsme dobu, po kterou zůstanete přihlášení

Nově tak místo 1,5 hod. vás aplikace neodhlásí 8 hodin.

Nestane se již tak, že ztratíte rozepsaný zápis, pokud vás vyruší dlouhý telefonát. Navíc příští rok plánujeme i průběžné ukládání nové činnosti, tak abyste si mohli večer rozdělat zápis, odhlásit se a dokončit to ráno.

Oprava chyby Aplikace k 20.11.2018

Nešlo editovat činnost anonymního klienta

Pokud jste v úpravě činnosti anonymního klienta měli vybranou možnost u pohlaví nebo věku (dospělý x dítě) neuvedeno, aplikace házela chybu. Nyní takovéto činnosti můžete upravovat.

Aktualizace Aplikace k 10.10.2018

Další kritéria filtru pro seznam rodin a zájemců

Základní filtr také zobrazuje pouze aktivní zájemce.

V základním filtru vyhledávání rodin a zájemců najdete vylepšené filtrování podle

 • klíčového pracovníka
 • programů

V seznamu rodin lze filtrovat nově podle

 • klíčového pracovníka
Aktualizace Aplikace k 25.9.2018

Úvodní formulář na vyhledávání karet napříč databází.

V modulu klientů je nyní nastavena jako úvodní stránka vyhledávací pole, které prohledává napříč aktivními kartami zájemci a zájemci.

Seznam karet rodin najdete v menu nahoře po rozkliknutí modulu Klientů.

Filtr na této stránce se bude i nadále rozšiřovat o filtr pracovníků, kontaktů, programů, ...

Přesunutí anonymních klientů do modulu Klientů

Činnosti anonymních klientů jsou nyní dostupné v menu nahoře po rozkliknutí modulu Klientů.

Pokud pracovník nemá přístup k seznamu složek rodin, je to pro tohoto pracovníka úvodní strana.

Oprava při uložení činnosti anonymního klienta

 • chyba výběru programu při uložení činnosti s chybějícími informacemi
 • lze uložit činnost na klienta s pohlavím a dospělý/dítě s možností neuvedeno
Aktualizace Aplikace k 24.9.2018

Vylepšený report činností rodiny

Ve filtru v reportu činností rodin je nově možnost omezit výběr na typy činností

Výběr období ovlivní výběr

 • programů
 • pracovníků
 • typů činností

Výběr programů ovlivní výběr

 • pracovníků
 • typů činností

Zájemci nyní po vložení nové činnosti dostávají přidělené správný kód s pořadovým číslem v rámci roku.

Zájemcům za tento rok byly dodatečně přiděleny kódy podle data vložení první činnosti.

Vylešený vzhled záhlaví

Horní menu je užší, aby nezabíralo tolik místa. Tlačítko pro odhlášení je součástí menu.

Aktualizace Aplikace k 22.9.2018

Vylepšený report činností rodiny

V reportu činností rodin vyzkoušejte vylepšené filtrování podle

 • programů s možností vybrat více programů najednou
 • pracovníků

filtr zobrazuje

 • programy platné ve vybraném období
 • pracovníky s pracovním zařazení ve vybraném období a vybraném programu nebo nadřízené službě

Brzy také budete moci filtrovat podle

 • typů činností
 • způsobu kontaktu
 • místa činnosti

Ve výběru období lze nyní také jednoduše vybrat

 • toto pololetí
 • minulé pololetí

Report také zobrazuje seznam činností, které splňují zadaný filtr

Oprava chyby Aplikace k 18.9.2018

Nešlo přidat novou zrušenou činnost rodiny

Nyní lze přidat a editovat zrušenou činnost rodiny včetně dalších účastníků.

Aktualizace Aplikace k 9.9.2018

Mazání dokumentů v detailu rodiny

V přehledu dokumentů v detailu rodiny lze smazat jednotlivé dokumenty i jejich přílohy.

Změna dalších účastníků při úpravě činnosti

Při úpravě činnosti zájemce, rodiny nebo ostatní činnosti lze nyní u dalších účastníků

 • upravit popis
 • přidat nového
 • odebrat již vloženého
Aktualizace Aplikace k 18.5.2018

Základní reporty rodin

Do nového modulu reportů byly přidány základní reporty

 • klienti ve službě
 • činnosti služby

Parametry filtru lze změnit kliknutím na nastavení filtru v záhlaví.

U každého údaje najdete kontextovou nápovědu, jak se počítá. Pokud by bylo nejasné, odkud se jaký údaj bere, neváhejte se ozvat na helpdesk@therappic.cz, vysvětlení doplníme.

V plánu je další rozvoj těchto reportů, např.

 • zobrazení detailnějších dat pro základní kritéria reportů (velké obdélníky v reportech)
 • export detailních dat na základě filtrů
 • další možností filtrování nad reporty
Aktualizace Aplikace k 10.5.2018

Smazání činnosti zájemce

Činnost lze smazat v detailu činnosti zájemce

Aktualizace Aplikace k 2.5.2018

Zpětné doplnění karty zájemce k existující kartě rodině

V detailu karty rodiny je nyní možné zpětně doplnit a provázat kartu zájemce.

 • Pokud vznikla karta rodiny bez předchozího vzniku karty zájemce, lze kartu zájemce a činnosti zájemce zpětně doplnit.
 • V detailu karty rodiny, kde chybí karta zájemce lze vpravo nahoře proklikem na tlačítko "doplnit zájemce" doplnit propojení na novou kartu zájemce.
Aktualizace Aplikace k 25.4.2018

Filtrování činností rodin

V detailu činností rodiny je nyní možné činnosti vyfiltrovat kliknutím na záložky v záhlaví

 • všechny činnosti
 • uskutečněné (F2F): činnosti s min. jednou osobou případu uskutečněné osobně
 • zrušené: všechny zrušené činnosti
 • ostatní: všechny činnosti, které nesplňují ani jednu ze dvou podmínek uskutečněných F2F nebo zrušených činností
Aktualizace Aplikace k 23.4.2018

Upravené propojení zájemců a karet rodin

V detailu rodiny se můžete prokliknout do detailu zájemce, pokud rodina vzešla ze zájemců.
V seznamu činností rodiny se zobrazují i činnosti ze zájemců.

Aktualizace Aplikace k 15.4.2018

Upravené seznamy zájemců

Seznam zájemců byl rozdělen na aktivní (bez smlouvy) a s uzavřenou smlouvou.
Odkazy na seznamy najdete v postranním panelu.

Provázání zájemce a rodiny

V detailu zájemce s uzavřenou smlouvou se lze prokliknout do detailu složky rodiny.

Aktualizace Aplikace k 13.4.2018

Smazání anonymního klienta (resp. činnosti anonymního klienta)

Činnost lze smazat v detailu činnosti anonymního klienta

Dokumenty pro ostatní činnosti

Dokument lze připojit při vložení nové ostatní činnosti.
V detailu ostatní činnosti lze připojit další dokumenty nebo případně smazat celý dokument nebo jednotlivé přílohy.

Aktualizace Aplikace k 6.4.2018

Uzavření smlouvy pro zájemce

Funguje propojení mezi kartou zájemce a kartou rodinou se smlouvou. Také se propojují i jednotlivé osoby.
Propojit osoby lze zatím pouze ze směru zájemce -> složka rodiny

Aktualizace Aplikace k 3.4.2018

Editace činnosti s anonymním klientem a se zájemcem, kódy anonymních klientů

V seznamu činností pro anonymní klienty a pro zájemce lze zobrazit detail této činnosti a upravovat tuto činnost.

Při uložení nové činnosti pro anonymní klienty se vygeneruje unikátní kód a zobrazuje se v seznamu anonymních klientů.

Aktualizace Aplikace k 26.3.2018

Pohodlnější editace činnosti; oprava zobrazení pracovníků při zadání/editaci činnosti

V seznamu činností pro rodinu a v ostatních činnostech je vpravo na řádku tlačítko pro přímou editaci činnosti.

Při zadání činnosti nebo její úpravě se zobrazují pracovníci, kteří měli k ke dni činnosti zadané pracovní zařazení do vybraného programu.

Oprava chyby Aplikace k 20.3.2018

Nešlo smazat ostatní činnosti služby

V detailu tohoto druhu činnosti je již tlačítko pro smazání funkční.

Oprava chyby Aplikace k 14.3.2018

Nešlo nahrávat přílohy k dokumentům vkládané přímo na rodinu

V dokumentech pro rodinu lze nyní přidat nový dokument a k němu přílohy. Rámeček pro vložení příloh je již aktivní a přílohy se nahrají.

Výběr pracovníků v nové činnosti se neřídil vybraným programem a datem

V nové činnosti se nabídnou jen ti pracovníci, kteří měli k datu ustutečnění činnosti platné pracovní zařazení ve vybraném programu.

Aktualizace Aplikace k 18.2.2018

Úprava dokumentů a příloh k činnostem + úprava ostatních činností

V uskutečněných činnostech lze upravovat a vkládat nové související dokumenty a přílohy

V modulu klientů lze v detailu uskutečněné aktivity:

 • smazat celý dokument včetně příloh
 • smazat jednotlivé přílohy(soubory) dokumentu
 • připojit nový dokument včetně příloh

Lze upravovat ostatní činnosti v modulu činností

V seznamu ostatních činností se lze prokliknout do detailu činnosti přes ikonu lupy.
V detailu činnosti lze tuto činnost trvale upravit

Oprava chyby Aplikace k 18.2.2018

Při nevalidním zadání nového člena rodiny v modulu Klientů, nešlo člena uložit.

Formulář nového člena rodiny funguje nyní i při opakovaném vložení nevalidních údajů (např. chybějící vybrané pohlaví)
Stejné problémy nastávaly i při vložení nové rodiny, taktéž opraveno.

Aktualizace Aplikace k 14.2.2018

Nahrání dokumentů a příloh k činnostem a k rodinám + přístupová práva + rychlý přehled o počtu činností

K usktutečněným činnostem lze přidávat související dokumenty a přílohy

V modulu klientů lze k uskutečněné aktivitě připojit dokument. Můžete je používat takto:

 • dokument si můžete pro rychlou orientaci pojmenovat do pole název
 • dokumenty můžete používat i pro zdrojový text celých emailů. V tomto případě můžete zkráceně jeho obsah dát do zápisu a celý email pak do pole text/obsah
 • můžete připojit i libovlný počet příloh (pdf, textové, obrazové, ...)
 • velikost jedné přílohy je omezena velikostí 4 MB.
 • přílohy nahrajete buď kliknutím do modrého rámečku (i opakovaně, i když jsou již nějaké přílohy nahrány) a nebo jednoduše i přetažením souboru, např. z přímo z plochy do modrého rámečku.

K rodinám lze přidávat související dokumenty a přílohy

V modulu klientů lze k rodině zobrazit dokumenty z jejich činností a připojit k rodině související dokument. Můžete je používat takto:

 • nahrajte k rodině např. naskenovanou a podepsanou smlouvu
 • můžete si sami kategorizovat dokumenty, např. Návrh k soudu, Žádost o zprávu, ... napište na helpdesk@therappic.cz, pokud chcete pro svoji organizaci nějaký typ dokumkentu přidat
 • systém nahrávání příloh je stejný jako u činností

Lze definovat přístupová práva uživatelů k jednotlivým modulům

Pokud chcete omezit přístup určitých pracovníků k nějakým modulům, např. do klientů, napište mi na helpdesk@therappic.cz pokud vám defaultní nastavení nevyhovuje.

Rychlý přehled o počtu usktečněných a zrušených činností rodiny

V seznamu činností rodiny je nyní zobrazen počet všech uskutečněných a zrušených (ať již z jakéhokoliv důvodu) činností

Aktualizace Aplikace k 12.2.2018

V modulu Klientů lze opravit základní údaje rodiny

Můžete opravit chybné/chybějící základní údaje rodiny

Lze opravit údaje rodiny:

 • pojmenování případu
 • hlavní cíl
 • společné faktické bydliště
 • klíčový pracovník
Oprava chyby Aplikace k 12.2.2018

Při nevalidním zadání nové rodiny v modulu Klientů, nešlo již rodinu uložit.

Formulář nové rodiny funguje nyní i při opakovaném vložení nevalidních údajů (např. chybějící vybrané pohlaví)
Navíc při vybrání možnosti "dítě", neskáče formulář dolů

Aktualizace Aplikace k 4.2.2018

Editace činností s klientem, editace zařazení do programu a pracovní výkazy

Lze editovat veškeré údaje u uskutečněných i zrušených činností klientů

V seznamu činností rodiny se lze prokliknout do detailu činnosti přes ikonu lupy.
V detailu činnosti lze tuto činnost trvale upravit

Lze editovat již zadané zařazení do programu

V detailu rodiny lze kliknout na ikonu úpravy u každého zařazení. Lze upravit:

 • chybné datum zařazení
 • chybně zadané hlavní osoby
 • zadáním datumu do lze archivovat zařazení programu, toto zařazení pak v detailu rodiny bude šedivé.

V modulu pracovníků je dostupný ke stažení pracovní výkaz za leden.

Aktualizace Aplikace k 22.1.2018

Editace a smazání činností s klientem v modulu Klientů.

Lze editovat zápis a poznámky u činností klientů

V seznamu činností rodiny se lze prokliknout do detailu činnosti přes ikonu lupy.

V detailu činnosti lze tuto činnost trvale smazat nebo upravit:

 • zápis činnosti
 • poznámky k činnosti
Oprava chyby Aplikace k 17.1.2018

V modulu Klientů lze opravovat chybně zadanou adresu člena rodiny.

Nešlo opravit chybně zadanou adresu v detailu rodinu přes možnost "oprava chybných údajů"

Pokud nebude zvolena možnost "trvalé bydliště odlišné od společného faktického", dojde k trvalému vymazání adresy, pokud tam byla předtím zadána.
Adresu lze ke členu rodiny přidat, případně přepsat. Neuchovává historii změn.

Aktualizace Aplikace k 14.1.2018

V modulu Klientů lze opravovat chybně zadané údaje členů rodiny, mazat chybně zadané zařazení do programů a řadit si členy rodiny.

Oprava chybných údajů členů rodiny v detailu rodinu nebo jejich doplnění

U každého člena rodiny (hlavní i vedlejší) lze po kliknutí na tlačítko upravit rozbalit nabídku úprav.

Oprava chybných údajů uloží nově zadané údaje. Původně uložené údaje jsou přepsány a může dojít ke změně čísel v reportech.

Příklady

 • chybně zadáno pohlaví otce (žena)
 • překlep ve příjmení (Nov8kovi)

Stejně tak lze také doplnit údaje

 • doplnění poznámky
 • doplnění vztahů mezi členy rodiny
 • osoba se stala hlavní osobou případu - neuchová historii toho, kdy k tomu došlo
 • osoba se stala vedlejší osobou případu - neuchová historii toho, kdy k tomu došlo
 • nový kontakt na OSPOD

Příklady, kdy úpravu neplatných údajů nepoužívat - bude součástí dalších aktualizací tak, aby docházelo k ukládání těchto změn a byly zpětně dohledatelné.

 • osoba se přeštehovala
 • osoba se přejmenovala (např. se vdala)
 • dítě zletilo

Mazání chybných zařazení do programu

Pokud došlo k zařazení do nesprávného programu nebo úplně nesprávných osob.
K mazání by mělo dojít ideálně ihned po chybném zadání. Jde o to, aby nedošlo ke smazání zařazení, pod kterým je již vedena nějaká činnost. Do budoucna bude tato kontrola přidána, aby nemohlo ke smazání dojít.
Tlačítko smazání také neslouží v případu, kdy došlo k ukončení poskytování činností v rámci tohoto programu. Opět bude brzy doplněno.

Řazení členů rodiny

Členy rodiny lze libolně řadit. Ve zvoleném pořadí se budou zobrazovat jak v detailu rodiny, tak i v seznamu rodin.
Stačí najet v detailu rodiny na ikonu dospělý/dítě nebo ikonu pohlaví. Kurzor se změní. Pak stačí jen kliknout a táhnout a umístit osobu na požadované místo.

Aktualizace Aplikace k 7.1.2018

V modulu Anonymních klientů/Zájemců lze zadat činnost s anonymním klientem a je zjednodušeno zobrazení pracovníků ve všech činnostech.

Anonymní klienti

Tento modul může organizace využít pro zaznamenání činností s anonymními klienty.
Informace o osobě, které byla poskytnuta činnost, by měly být co nejvíc obecné a osoba by neměla na základě zadaných údajů identifikována.
Pokud se vkládají kontakty na osobu (telefon, email, jiné kontakty), je třeba si vyžádat souhlas s uložením těchto dat od tohoto anonymního klienta.
Vložené osobní údaje se automaticky po 3 měsících vymažou a nebudou již nadále dostupné ani obnovitelné.
Pokud dojde k poskytnutí činnosti té samé fyzické osobě, činnosti se navzájem v Kompassu nespojují. Datově jde tedy o oddělené záznamy, které nelze strojově spojit.

Nabídka pracovníků

Při zadání nové činnosti je nejdříve zobrazen přihlášený pracovník, případně ještě klíčový pracovník. Další pracovníci se zobrazí na rozklik.